גרסה 6.1

  • התרסקות נפתרה עם תבניות תאריך המכילות מחרוזות מצוטטות
  • נפתרה התרסקות עם כמה ערכים scaled עבור התקנים
  • עיצוב מחדש תוכנן להיות 10 פעמים מהר יותר