גרסה 7.0

  • עדכון עבור iOS 11
  • נוסף תרגום חדש בעזרת מחשב
  • שיפורים בביצועים
  • נושאים נפתרים